Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Banc de dades d’ocupació pública   Menú inicial

de0
Exporta l'informe
Personal al servei de les administracions públiques catalanes
1. Personal de les administracions públiques catalanes (periodicitat anual)
Informes anuals del recompte de personal estructural de les administracions públiques catalanes (Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, ens parlamentaris i instrumentals, Administració local i el seu sector públic, i universitats). Inclou tant les dades obtingudes del Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya com les dades obtingudes mitjançant enquesta anual.
2. Personal de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (periodicitat anual)
Informes anuals del recompte de personal estructural i conjuntural de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Inclou tant les dades obtingudes del Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya com les dades obtingudes mitjançant enquesta anual.
3. Personal inscrit al Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya (periodicitat mensual)
Informes mensuals del recompte de personal estructural que està inscrit al Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya. En concret hi consta el personal integrat en els departaments i en les seves entitats autònomes, en altres ens públics i a l'Institut Català de la Salut.
4. Informes territorials (periodicitat anual)
Informes anuals segons comarques i municipis del personal estructural inscrit al Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya i del de l'Administració local.
Informacions metodològiques per a la interpretació de les dades
- Nota metodològica
- Manual d'ús
- Glossari
- Univers d'entitats
- Informació de context: Línia de Temps (2003-2013)
- Informació de context: Línia de Temps (de 2014 en endavant)